Emniyet Genel Müdürlüğü, artan trafik kazalarının ve ihlalalerinin önüne geçebilmek için trafiğin denetiminden ve yönetiminden sorumlu polislere yardımcı olmak, sürücülerin her yerde ve her zaman denetlendiği intibaını vermek amacıyla fahri müfettiş açığını kapatmak için genelge yayınladı.

Buna göre;

Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• En az kırk yaşında olmak,
• En az yüksekokul mezunu olmak,
• En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
• Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
• Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
• Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
• Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Fahri Trafik Müfettişi olmak için Gerekli Belgeler

• İki adet vesikalık fotoğraf,
• İkametgah
• Sabıka kaydı belgesi
• Sürücü belgesi
• Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.

 

Fahri Trafik Müfettişi nasıl olunur?

• Yukarıdaki standartları sağlayan kişiler yine yukarıdaki evraklarla ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz